Info

Info

12 oktober 2020 Uncategorized 0
waddenrace info


Op zaterdagmorgen maken de schepen zich op voor de start vanuit de haven van Harlingen, in een zeilwedstrijd die naar de havens van Den Oever, Texel (Oudeschild), Vlieland en Terschelling (in willekeurige volgorde) voert, om in de loop van zondag te eindigen in de haven van Harlingen. Na het weerbericht van de Brandaris van 07.30 is er contact tussen de schepen en de wedstrijdleiding, daarna mag er worden losgegooid. Er wordt gestart tussen 08.00 en 08.30. De tijd van passage van de havenhoofden is de starttijd.
De deelnemers zullen fanatiek, maar volgens de eisen van goed zeemanschap varen. De keuze van de route is vrij. Daarom zullen tactiek, kennis van het schip, het Wad en het weer mede bepalend zijn voor het resultaat; windrichting en stroming spelen een belangrijke rol bij de keuze van de route, evenals te verwachten weersveranderingen tijdens de wedstrijd.
Tijdens het palaver, aan de vooravond van de wedstrijd, hebben de
deelnemende schippers een belangrijke stem in de besluitvorming over toevoegingen aan en aanpassingen van het wedstrijdreglement.
Specifiek voor de Waddenrace:
– dat er wordt gevaren via een door de schipper te kiezen route;
– dat er ’s nachts wordt doorgevaren en
– dat er wordt gevaren op getijdenwater.
Bij de start het dilemma: eerst naar het noorden (Vlieland of Terschelling) of eerst naar het westen (Den Oever of Oudeschild).
Ook als de zon onder is gaat de wedstrijd door.
Er is gelegenheid voor passagiers en sponsors om deze wedstrijd mee te maken; de organisatie zal hierover graag informatie verstrekken.
Zondagavond vanaf 20.00 uur wordt het slotfeest gehouden. Het feest is gratis toegankelijk voor bemanningsleden, passagiers en degenen die op enigerlei wijze een aandeel hebben geleverd in het welslagen van de wedstrijd. Tijdens het feest, om ongeveer 20.30 uur, zal de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt worden en zullen de prijzen worden uitgereikt.

Aanbeveling: maandag vrij nemen.