INFO

Klik hier voor het Wedstrijdreglement 2019

Jaarlijks, in het eerste volledige weekeinde van de maand november, organiseert de Stichting Nationale Waddenrace op het westelijke wad een wedstrijd voor traditionele zeilschepen die met passagiers varen: de Waddenrace.

Op zaterdagmorgen maken de schepen zich op voor de start vanuit de haven van Harlingen,  in een zeilwedstrijd die naar de havens van Den Oever, Texel (Oudeschild), Vlieland en Terschelling (in willekeurige volgorde) voert, om in de loop van zondag te eindigen in de haven van Harlingen. Na het weerbericht van de Brandaris van 07.30 uur is er contact tussen de schepen en de wedstrijdleiding, daarna mag er worden losgegooid. Er wordt gestart tussen 08.00 uur en 08.30 uur. De tijd van passage van de havenhoofden is de starttijd.

Ervaren schippers zullen, soms op het scherp van de snede maar altijd volgens de eisen van goed zeemanschap, proberen hun collega’s de loef af te steken. De keuze van de route is vrij. Daarom zullen tactiek, kennis van het schip, het Wad en het weer mede bepalend zijn voor winst; windrichting en stroming spelen een belangrijke rol bij de keuze van de route.

Tijdens het palaver, aan de vooravond van de wedstrijd, hebben de deelnemende schippers een belangrijke stem in de besluitvorming over toevoegingen aan en aanpassingen van het wedstrijdreglement.

In alle aan te lopen havens moet telefonisch een codewoord worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Alle gebeurtenissen worden opgetekend in het logboek, evenals de gevaren route en de weersomstandigheden.

Wat maakt het zo’n leuke wedstrijd?

er wordt gevaren via een door de schipper te kiezen route;

er wordt ’s nachts doorgevaren en

er wordt gevaren op water waar eb en vloed vrij spel hebben.

Bij de start het dilemma: eerst naar het noorden (Vlieland of Terschelling) of eerst naar het westen (Den Oever of Oudeschild).  Aan de hand van de getijtafel en de actuele waterstand berekenen wat kan, wat misschien kan en wat zeker niet zal lukken. Het risico schatten van vastlopen met vallend water. Aan de grond lopen: even stoten of echt vast, loskomen of niet. De Waddenrace is zonder meer de spannendste wedstrijd voor zeilcharterschepen die in een weekend wordt gevaren.

Er is gelegenheid voor passagiers en sponsors om deze bijzondere wedstrijd mee te maken; de organisatie zal hierover graag informatie verstrekken.

Zondagavond wordt vanaf 20.00 uur het slotfeest gehouden. Het feest is gratis toegankelijk voor bemanningsleden, passagiers en degenen die op enigerlei wijze een aandeel hebben geleverd in het welslagen van de wedstrijd. Tijdens het feest, om ongeveer 20.30 uur, zal de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt worden en zullen de prijzen worden uitgereikt. Daarna treedt de band op. Aanbeveling: maandag vrij nemen.

Omdat de Stichting Nationale Waddenrace graag meer bekendheid wil geven aan deze bijzondere wedstrijd, worden enkele plaatsen op de schepen ter beschikking gesteld aan journalisten/fotografen, wat, naar de Stichting hoopt, zal resulteren in waardevolle, van foto’s voorziene artikelen in dagbladen en tijdschriften.

Voor meer informatie:

Secretariaat Stichting Nationale Waddenrace,

Eek de Graaff, Zoutsloot 22, 8861 SX Harlingen
Tel. mobiel: 06 13 93 94 93
E-mail: waddenrace@gmail.com